Kan ik een raam huren zonder een rol te hebben in het collectief of de organisatie?

Natuurlijk. Sekswerkers kunnen gewoon een raam huren. Alle werkzaamheden voor de dagelijkse verhuur van kamers worden verricht door betaalde medewerkers. Onze fijne lounge en alle workshops zijn bovendien vrij toegankelijk voor alle sekswerkers die een kamer huren.

more

Wat doet My Red Light tegen misstanden in de prostitutie?

Wij kiezen voor zelfbeheer omdat sekswerkers evenveel recht dienen te hebben op autonomie, zeggenschap en zelfontwikkeling als ieder ander mens. Dat brengen we hier in de praktijk. Tegelijkertijd kunnen we gedwongen prostitutie in Nederland niet geheel uitbannen, daar is meer voor nodig. 

more

Wat maakt My Red Light bijzonder?

De oprichters van My Red Light zijn mensen met verschillende achtergronden in sekswerk, dankzij hun kennis en ervaring heeft My Red Light een werkomgeving kunnen creëren die geheel is toegespitst op de behoeften van sekswerkers én bezoekers. 

more

Hoe werkt My Red Light aan positieverbetering van sekswerkers?

Samen staan we sterker. Dit zijn onze plannen om de positie van sekswerkers te verbeteren:

more