De visie van My Red Light is dat sekswerkers dezelfde recht hebben op dezelfde rechten, kansen en behandeling als andere ZZP'ers. Dat brengen we hier in de praktijk. We maken als organisatie actief een vuist tegen de discriminatie van sekswerkers die we vaak tegenkomen.

Verder komt er in de sekswerksector - net als in elke andere arbeidssector in Nederland - soms geweld, uitbuiting of misbruik voor. My Red Light maakt ook hiertegen een vuist en staat voor zo goed mogelijke signalering en aanpak van al dit soort misstanden (voorbeelden zijn: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld en mensenhandel). We werken nauw samen met de gemeente, de politie en P&G292 om deze misstanden goed aan te pakken.