Wij kiezen voor zelfbeheer omdat sekswerkers evenveel recht dienen te hebben op autonomie, zeggenschap en zelfontwikkeling als ieder ander mens. Dat brengen we hier in de praktijk. Tegelijkertijd kunnen we gedwongen prostitutie in Nederland niet geheel uitbannen, daar is meer voor nodig. 

Het volledig tegengaan van zulke misstanden gaat namelijk niet vanzelf. Het aantonen van bijvoorbeeld uitbuiting door derden is ingewikkeld, zowel voor de politie als voor de hulpverlening die in dit veld actief is. 

Maar My Red Light kan wel bijdragen aan meer controle op misstanden rondom vergunningsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, en hoopt daarmee signalen van dwang en uitbuiting eerder op te pikken en aan te kaarten.