My Red Light – als stichting zonder winstoogmerk – draagt bij aan meerdere Sustainable Development Goals: 

  • 1. Gendergelijkheid: My Red Light werkt er hard aan om een positief beeld van sekswerkers te bevorderen en seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen, zowel systematisch als individueel, in de sector te tegen te gaan..
  • 2. Gezondheid en welzijn: Onze organisatie promoot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van seksuele ziekten tegen te gaan.
  • 3. Fatsoenlijk werk en economische groei: My Red Light biedt sekswerkers een goed, veilige, gezonde en inclusieve werkplek, zodat zij als zelfstandige ondernemers kunnen werken in een samenleving die nog steeds terughoudend is om de seksindustrie te omarmen.
  • 4. Vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen: Sekswerkers zijn vaak uitgesloten van de bescherming van de wet en worden regelmatig geweigerd voor producten en diensten op grond van discriminerende overtuigingen en praktijken. Wij streven naar erkenning van onze sekswerkers door de wetshandhavingsinstanties en strijden ervoor dat sekswerkers dezelfde bescherming krijgen als alle andere ZZP'ers..
  • 5. Tot slot draagt My Red Light bij aan de doelstelling van Duurzame Steden. Sekswerkers zijn een voorheen gemarginaliseerde groep die we met respect, waardigheid en acceptatie proberen te integreren in Amsterdam.